Anmälan

Anmälan till vårterminen 2018 är nu öppen!

Läs igenom informationen under fliken "Information/Priser" och "Banor".

 Maila sedan in följande uppgifter till gabriel@crosskolan.se: 

Förare:
Namn
Personnummer (10 siffror)
Förväntad skostorlek i april
Målsman:
Namn
Personnummer (10 siffror)
Adress
Postnummer
Postadress
Mobilnummer
Mailadress
Bana
Tid
Hojstorlek

Viktigt att alla uppgifter är med för att vi ska kunna behandla anmälan!


Anmälan till terminen är bindande. Vi löser medlemskap , försäkring och licens löpande allt eftersom anmälningarna kommer in och kan inte acceptera återbud senare än 14 dagar efter gjord anmälan!