Vårterminen 2019 öppnar i mitten på April, datum kommer när terminen närmar sig och vi vet hur det ser ut med tjäle i marken etc.


Det kan bli ändringar i datumen om det uppkommer aktiviteter/banarbete på anläggningarna vi inte kan styra över.
Totalt blir terminen alltid 8 respektive 12 träningar, vi lägger till träningar på slutet om vi eventuellt måste flytta någon!