Gaaleo Reklam & Motorevent AB  -  556877-7881  -  08-190303 - Ansvarig Gabriel Lozell Bard